Eixam confinat a Sant Vicenç dels Horts

Enjambre confinado en Sant Vicenç dels Horts

Eixam confinat a Sant Andreu de la Barca

Enjambre confinado en Sant Andreu de la Barca

Vesper de jaquetes grogues

Es com una pilota de futbol, rodeja el rull de la persiana. .

Avispero de chaquetas amarillas

Es como una pelota de futbol, rodeja el rulo de la persiana.

Vespula germánica, también conocida comúnmente como chaqueta amarilla
avispero de chaqueta amarillaFotos artistiques.

Gentileça de Rafael Camps de Santa Coloma de Cervelló.

Apis melifera. Recolección de polen en las patas volandoabeja de pecoreo